Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Сплави калаени за лагери. Определяне съдържанието на мед

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Сплави калаени за лагери. Определяне съдържанието на олово

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Сплави калаени за лагери. Определяне съдържанието на желязо

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Сплави магнезиеви. Определяне съдържанието на цирконий от 0,0001 до 0,0001 %

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Сплави магнезиеви. Определяне съдържанието на манган от 0, 2 до 3 %

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Сплави магнезиеви. Определяне съдържанието на силиций

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Сплави магнезиеви. Определяне съдържанието на калций

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Сплави магнезиеви. Определяне съдържанието на алуминий от 0,003 до 0,4 %

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Сплави магнезиеви. Определяне съдържанието на алуминий от 1 до 10 %

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Сплави магнезиеви. Определяне съдържанието на никел

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Сплави калаени за лагери. Определяне съдържанието на алуминий

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Сплави калаени за лагери. Определяне съдържанието на бисмут

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Сплави калаени за лагери. Определяне съдържанието на арсен

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Сплави калаени за лагери. Определяне съдържанието на кадмий и цинк

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Сплави калаени за лагери. Определяне съдържанието на никел

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Сплави оловно-калциеви за лагери. Методи за химически анализ. Общи указания

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-20 още

Сплави оловно-калциеви за лагери. Определяне съдържанието на калций

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-20 още

Сплави оловно-антимонови. Фотометричен метод за определяне съдържанието на калай

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-20 още