Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на характеристиките на възпламеняемост на флуиди в контакт с горещи повърхности. Изпитване чрез многократно запалване (ISO 20823:2003)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне устойчивостта на срязване на масла, съдържащи полимери, чрез използване на инжекторна дюза за гориво за дизелови двигатели (ISO 20844:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра в автомобилни горива. Енергийнодисперсионна рентгенофлуоресцентна спектрометрия (ISO 20847:2004)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра в автомобилни горива. Дисперсивна рентгенофлуоресцентна спектрометрия по дължина на вълната. Изменение 1: Допълване със SSD детектор в частта за монохроматно възбуждане на таблица 1 (ISO 20884:2019/Amd 1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра в автомобилни горива. Дисперсивна рентгенофлуоресцентна спектрометрия по дължина на вълната (ISO 20884:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Корозионна агресивност спрямо мед. Изпитване с медна пластина (ISO 2160:1998)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Течни нефтопродукти. Определяне на въглеводородните групи и кислородсъдържащите съединения в автомобилен бензин и в автомобилно гориво етанол (E85). Метод на многомерна газова хроматография (ISO 22854:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне на температура на помътняване. Автоматизиран метод за постепенно охлаждане (ISO 22995:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на пламната и запалителната температура. Метод на Cleveland с отворен тигел (ISO 2592:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Определяне на пламната температура. Метод на Pensky-Martens със затворен тигел (ISO 2719:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Определяне на пламната температура. Метод на Pensky-Martens със затворен тигел. Изменение 1: Корекция за термометри (ISO 2719:2016/Amd.1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти и сродни продукти от природни или синтетични източници. Определяне на температурата на помътняване (ISO 3015:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти и сродни продукти от природни или синтетични източници. Определяне на температурата на течливост (ISO 3016:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Прозрачни и непрозрачни течности. Определяне на кинематичния вискозитет и изчисляване на динамичния вискозитет (ISO 3104:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Течни нефтопродукти. Ръчно вземане на проби (ISO 3170:2004)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Течни нефтопродукти. Автоматично вземане на проби от тръбопровод (ISO 3171:1988)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти и сродни продукти от природни или синтетични източници. Определяне на дестилационните характеристики при атмосферно налягане (ISO 3405:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Суров нефт и течни нефтопродукти. Лабораторно определяне на плътност. Ареометричен метод (ISO 3675:1998)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още