Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Текстил. Определяне сука на нишки. Метод за директно броене (ISO 2061:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Прежди от преждови тела. Определяне на силата на скъсване и на удължението при скъсване на прежди с машина за изпитване с постоянно нарастване на скоростта на деформация на образеца за изпитване (CRE) (ISO 2062:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Текстурирана филаментна нишка. Определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстил. Влакна и нишки. Определяне на търговската маса на партиди. Част 1: Определяне на маса и пресмятане

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-44 още

Текстил. Влакна и нишки. Определяне на търговската маса на партиди. Част 2: Методи за вземане на лабораторни проби

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-44 още

Текстил. Влакна и нишки. Определяне на търговската маса на партиди. Част 3: Процедури за почистване на образец

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-44 още

Текстил. Морфология на влакна и нишки. Речник

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-44 още

Текстил. Текстурирани филаментни нишки. Речник

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 38/SC 23 още

90.20 Начало на периодичен преглед

ISO/TC 38/SC 23 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 38/SC 23 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 38/SC 23 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 38/SC 23 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 38/SC 23 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 38/SC 23 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 38/SC 23 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 38/SC 23 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 38/SC 23 още