Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Осигуряване на продукт за космическа техника. Кримпване на електрически съединения с висока надеждност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Възстановяване и модификация на печатни платки за космически цели

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Определяне на продукти на дегазация от материалите и монтираните елементи, използвани в кабината на екипажа на космически кораб

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Безотказни електрически свързвания чрез намотаване жилото на проводника

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Нанасяне на бои и покрития върху космически технически средства

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Избор на материали за контролиране напукването от корозия под напрежение

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Податливост на металите към напукване от корозия под напрежение

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукти за космическа техника. Част 70-39: Заваряване на метални материали за летателни технически средства

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Механично изпитване на метални материали

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Изисквания за производство и доставка на свързващи елементи с резба

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Наблюдение на замърсяването с частици на космически системи и чисти стаи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Изпитвания за съвместимост на материали и технически средства за стерилизационни процеси

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Почистване на високо ниво на техническа апаратура при полет

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Микробиологичнo изследване на техническа апаратура при полет и чисти стаи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Намаляване на микробиологичното замърсяване на техническата апаратура при полет чрез парна фаза

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Намаляване на микробиологичното замърсяване на техническата апаратура при полет чрез суха топлина

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Контрол на микробиологичното замърсяване на чисти стаи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Квалификация и доставяне на печатни платки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още