Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за използване в самолети. Методи на изпитване. Част 603: Радиоактивно излъчване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Елементи за електрически и оптични свързвания. Инструменти за кримпване и присъединяване на приспособления. Част 017: Устройство за позициониране на инструмент за кримпване M22520/4-01. Стандарт за продукт

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Кръгли оптични съединители с един щифт и многощифтови за свързване посредством пръстен с резба. Контакти с изравнени контактни повърхности. Част 001: Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Кръгли оптични съединители с един щифт и многощифтови за свързване посредством пръстен с резба. Контакти с изравнени контактни повърхности. Част 201: Оптичен контакт за кабел с една функция съгласно EN 4641 от -55 °C до 125 °C. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Влакнесто-оптични системи. Ръководство. Част 001: Методи за завършване и инструменти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Правоъгълни оптични съединители с много контакти, стойки и панели, обвивки във форма на паралелепипед, диаметър на гилзата 2,5 mm. Работни температури от 65 °C до 125 °C (в зависимост от кабела). Контакти с изравнени контактни повърхности. Част 002: Спецификация на техническите изисквания и подреждане на контактите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Правоъгълни оптични съединители с много контакти, стойки и панели, обвивки във форма на паралелепипед, диаметър на гилзата 2,5 mm. Работни температури от 65 °C до 125 °C (в зависимост от кабела). Контакти с изравнени контактни повърхности. Част 003: Електрически адаптор за щифтове (щепсел)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Правоъгълни оптични съединители с много контакти, стойки и панели, обвивки във форма на паралелепипед, диаметър на гилзата 2,5 mm. Работни температури от 65 °C до 125 °C (в зависимост от кабела). Контакти с изравнени контактни повърхности. Част 004: Електрически адаптор за гнезда (щекер)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Правоъгълни оптични съединители с много контакти, стойки и панели, обвивки във форма на паралелепипед, диаметър на гилзата 2,5 mm. Работни температури от 65 °C до 125 °C (в зависимост от кабела). Контакти с изравнени контактни повърхности. Част 101: Оптични контакти (спомагателен възел) за щифтове. Стандарт за продукт

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Правоъгълни оптични съединители с много контакти, стойки и панели, обвивки във форма на паралелепипед, диаметър на гилзата 2,5 mm. Работни температури от 65 °C до 125 °C (в зависимост от кабела). Контакти с изравнени контактни повърхности. Част 201: Оптични контакти (спомагателен възел) за гнезда. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Правоъгълни оптични съединители с много контакти, стойки и панели, обвивки във форма на паралелепипед, диаметър на гилзата 2,5 mm. Работни температури от 65 °C до 125 °C (в зависимост от кабела). Контакти с изравнени контактни повърхности. Част 202: Възел на оптични контакти за гнезда с основа на фибрите 900 µm. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични кабели с диаметър на обвивката 125 µm. Част 100: Обтегната структура, сърцевина GI с диаметри 62,5/125 µm, влакно с външен диаметър 1,8 mm. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични кабели с външен диаметър на обвивката 125 µm. Част 101: Обтегната структура, влакно с номинален диаметър на сърцевината 62,5 µm и външен диаметър 0,9 mm. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични кабели с диаметър на обвивката 125 µm. Част 103: Кабел полусвободен с повишена устойчивост, симплексен, с 62,5/125 µm GI номинален диаметър на нишката и външен диаметър 2,74 mm. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични кабели с диаметър на обвивката 125 µm. Част 104: Кабел полусвободен с повишена устойчивост, дуплексен, с 62,5/125 µm GI номинален диаметър на нишката и външен диаметър 4,95 mm. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични кабели с диаметър на обвивката 125 µm. Част 105: Кабел полусвободен с повишена устойчивост, дуплексен, с 62,5/125 µm GI номинален диаметър на нишката и външен диаметър 5,72 mm. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични кабели с диаметър на обвивката 125 µm. Част 106: Кабел, полусвободен, с номинален диаметър на нишката 62,5/125 µm GI и външен диаметър 0,9 mm. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични кабели с диаметър на обвивката 125 µm. Част 200: Кабел, полусвободен, с номинален диаметър на нишката 9/125 µm GI и външен диаметър 0,9 mm. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още