Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 3-14: Спецификация на протокола на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 14 (IEC 61158-3-14:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 3-2: Определяне на услугата на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 2 (IEC 61158-3-2:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 3-2: Определяне на услугата на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 2 (IEC 61158-3-2:2014/Amd 1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 3-20: Определяне на услугата на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 20 (IEC 61158-3-20:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 3-22: Определяне на услугата на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 22 (IEC 61158-3-22:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 3-24: Определяне на услугата на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 24 (IEC 61158-3-24:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 3-3: Определяне на услугата на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 3 (IEC 61158-3-3:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 4-1: Спецификация на протокола на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 1 (IEC 61158-4-1:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 4-11: Спецификация на протокола на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 11 (IEC 61158-4-11:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 4-13: Спецификация на протокола на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 13 (IEC 61158-4-13:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 4-14: Спецификация на протокола на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 14 (IEC 61158-4-14:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 4-18: Спецификация на протокол за слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 18 (IEC 61158-4-18:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 4-20: Спецификация на протокола на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 20 (IEC 61158-4-20:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 4-22: Спецификация на протокола на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 22 (IEC 61158-4-22:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 5-13: Определение за услуга на приложния слой. Елементи тип 13 (IEC 61158-5-13:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 5-14: Определение за услуга на приложния слой. Елементи тип 14 (IEC 61158-5-14:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 5-15: Определение за услуга на приложния слой. Елементи тип 15 (IEC 61158-5-15:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 5-18: Определение за услуга на приложния слой. Елементи тип 18 (IEC 61158-5-18:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още