Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Измерване, контрол и управление на промишлени процеси. Част 2: Интернет на нещата (IoT). Приложна рамка за управление на енергията в отговор на потреблението на промишлени съоръжения (IEC 62872-2:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Акустика. Измерване на излъчения във въздуха шум от информационни и далекосъобщителни устройства (ISO 7779:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-82 още

Акустика. Определяне нивата на звукова мощност във високочестотния обхват, излъчвана от машини и съоръжения (ISO 9295:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-82 още

Системи за обработка на информация. Речник. Част 6: Подготовка и обработка на данни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги (ISO/IEC 20000-1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Управление на услуги. Част 2: Ръководство за прилагане на системи за управление на услуги (ISO/IEC 20000-2:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Управление на услуги. Част 6: Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление на услуги (ISO/IEC 20000-6:2017)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Речник. Част 1: Основни термини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Речник. Част 32: Електронна поща

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Речник. Част 8: Сигурност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Речник. Част 9: Предаване на данни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Методи за сигурност. Указания за съвместно внедряване на ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 20000-1

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-57 още

Рамка за електронна компетентност (e-CF). Обща европейска рамка за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори. Част 2: Ръководство на потребителя

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Рамка за електронна компетентност (e-CF). Обща европейска рамка за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори. Част 3: Методология

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Рамка за електронна компетентност (e-CF). Обща европейска рамка за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори. Част 4: Примери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Основополагаща база от знания за професионалисти в областта на ИКТ за Европа. Част 2: Ръководство на потребителя и методология

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Показатели за ефективност на електронната компетентност и общи показатели

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Компетенции за достъпност на информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Указания за по-всеобхватно развитие на ИКТ

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още