Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Управление на основен интерфейс за цифрови аудио и видео продукти, свързани в мрежа. Част 2: Звукови сигнали (IEC 62379-2:2008)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Управление на основен интерфейс за цифрови аудио- и видеопродукти, свързани в мрежа. Част 3: Видеосигнали (TA 4) (IEC 62379-3:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Общ интерфейс за управление на мрежи от цифрови аудио- и видеопродукти. Част 5-1: Предаване през мрежи. Общи положения (IEC 62379-5-1:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Общ интерфейс за управление на мрежи от цифрови аудио- и видеопродукти. Част 5-2: Предаване през мрежи. Сигнализация (IEC 62379-5-2:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Общ интерфейс за управление на мрежи от цифрови аудио- и видеопродукти. Част 7: Измервания (TA 4) (IEC 62379-7:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Мултимедийни домашни мрежи. Протокол за свързване на домашни мрежи чрез IP за мултимедийно битово приложение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Ръководство за домашни устройства, използвани в мрежа DLNA (Digital living network alliance). Част 3: Защита на връзките (IEC 62481-3:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Качество на мултимедия. Метод за оценяване на синхронизацията на аудио и видео сигнали

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Аудио-, видео- и устройства/съоръжения за информационни технологии. Рутинно изпитване за електрическа безопасност в производството (IEC 62911:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Аудио-, видео- и мултимедийни системи и устройства. Достъпност на цифровата телевизия. Спецификации на функциите (IEC 62944:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Устройства за звукови системи. Част 16: Обективна оценка на разбираемостта на говор чрез коефициент на предаване на говор

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Устройства за звукови системи. Част 21: Високоговорители. Акустични измервания (на изхода) (IEC 60268-21:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Устройства за звукови системи. Част 22: Електрически и механични измервания на преобразуватели

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни услуги. Част 115: Вградени оптични системи за предаване на излъчващи сигнали (IEC 60728-115:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Цифров звуков (аудио) интерфейс. Част 1: Общи положения (IEC 60958-1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Цифров звуков (аудио) интерфейс. Част 3: Потребителски приложения (IEC 60958-3:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Цифров звуков (аудио) интерфейс. Част 5: Подобряване на потребителските приложения (IEC 60958-5:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Мултимедийни системи. Ръководство за препоръчителни характеристики на аналогов интерфейс за постигане на оперативна съвместимост (IEC 61938:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още