Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие. Технически характеристики и методи за изпитване на радиосъоръжения, използвани в честотен обхват от 25 MHz до 1 000 MHz с нива на мощност до 500 mW. Част 2: Допълнителни параметри, непредназначени за регулаторни цели

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения, предназначени за използване в честотния обхват от 25 MHz до 1000 MHz, с нива на излъчената мощност до 500 mW. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на чл.3.2 на Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения, предназначени за използване в честотния обхват от 25 MHz до 1000 MHz, с нива на излъчената мощност до 500 mW. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения, предназначени за използване в честотния обхват от 25 MHz до 1 000 MHz, с нива на излъчената мощност до 500 mW. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Радиосъоръжения с малък обсег на действие. Радиосъоръжения за използване в честотния обхват от 25 MHz до 1 000 MHz, обхващащи нива на изходна мощност до 500 mW. Част 3: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Пейджинг обслужване в помещения. Част 1: Технически и функционални характеристики, включващи методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Пейджинг обслужване в помещения. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт според член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Електромагнитна съвместимост и радиочестотен спектър (ERM). Електромагнитна съвместимост (EMC) на частни наземни подвижни радиостанции (PMR) и спомагателни съоръжения (разговорни и/или неразговорни)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, които използват интегрирани антени и са предназначени предимно за аналогови говорни сигнали. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, които използват интегрирани антени и са предназначени предимно за аналогов говорен сигнал. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, които използват интегрирани антени, предназначени предимно за аналогов говорен сигнал. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи интегрирани антени, предназначени предимно за аналогов говор. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи интегрирани антени, предназначени предимно за аналогов говорен сигнал. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, които използват интегрирани антени, предназначени предимно за аналогов говорен сигнал. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Широколентови предавателни системи. Съоръжения за предаване на данни, работещи в ISM обхват 2,4 GHz и използващи широколентови модулационни методи. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Широколентови предавателни системи. Съоръжения за предаване на данни, работещи в ISM обхват 2,4 GHz и използващи методи за модулация с разлят спектър. Част 1: Технически характеристики и условия за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Широколентови предавателни системи. Съоръжения за предаване на данни, работещи в ISM обхват 2,4 GHz и използващи методи за модулация с разлят спектър. Част 1: Технически характеристики и условия за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Широколентови системи за предаване. Съоръжения за предаване на данни, работещи в 2,4 GHz ISM честотен обхват и използващи модулация с разлят спектър. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още