Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2014/COR. 1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 25: Електрически системи със собствена безопасност (IEC 60079-25:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 25: Електрически системи със собствена безопасност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 26: Съоръжения с ниво на защита на съоръженията (EPL) Ga (IEC 60079-26:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 28: Защита на съоръжения и на предавателни системи, използващи оптично лъчение (IEC 60079-28:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 29-1: Детектори на газ. Изисквания към работните характеристики на детектори за запалими газове (IEC 60079-29-1:2016/AMD1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 29-1: Детектори на газ. Изисквания към работните характеристики на детектори за запалими газове

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 29-1: Детектори на газ. Изисквания към работните характеристики на детектори за запалими газове (IEC 60079-29-1:2016, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 29-2: Детектори на газ. Избор, инсталиране, използване и поддръжка на детектори за запалими газове и кислород (IEC 60079-29-2:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 29-3: Детектори на газ. Указания за функционална безопасност на фиксирани системи за откриване на газ (IEC 60079-29-3:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 29-4: Детектори на газ. Изисквания към работните характеристики на детектори с отворен път за горими газове (IEC 60079-29-4:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 30-1: Електросъпротивително нагряване на трасета (тръбопроводи). Общи изисквания и изисквания за изпитване (IEC/IEEE 60079-30-1:2015, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 30-2: Електросъпротивително нагряване на трасета (тръбопроводи). Ръководство за прилагане при проектиране, инсталиране и поддържане (IEC/IEEE 60079-30-2:2015, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 31: Защита на съоръжения от възпламеняване на прах чрез обвивка, вид "t" (IEC 60079-31:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 32-2: Опасности от статично електричество. Изпитвания (IEC 60079-32-2:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 35-1: Осветители за глава за използване в мини при наличие на газ гризу. Общи изисквания. Конструкция и изпитване в зависимост от риска при експлозия (IEC 60079-35-1:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 35-2: Осветители за глава за използване в мини при наличие на газ гризу. Работни характеристики и други въпроси, свързани с безопасност (IEC 60079-35-2:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още