Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Акумулаторни клетки и батерии. Означения за маркировка за идентифициране на техните химични характеристики (IEC 62902:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни батерии за висока температура. Част 1: Общи изисквания (IEC 62984-1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни батерии за висока температура. Част 2: Изисквания за безопасност и изпитвания (IEC 62984-2:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни батерии за висока температура. Част 3: Батерии на базата на натрий. Изисквания за работни характеристики и изпитвания (IEC 62984-3:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Оловни батерии за задвижване и работа на лекотоварни пътни превозни средства. Общи изисквания и методи за изпитване (IEC 63193:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Международен електротехнически речник. Част 482: Първични и вторични елементи и батерии

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулатори никел-кадмиеви с ламелни електроди, нехерметически в стоманени корпуси. Типове. Означения. Размери и капацитет

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-64 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 21 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 21 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 21 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 21 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 21 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 21 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 21 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 21 още