Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електрически релета. Изпитвания и измервания Част 7-6: Съпротивление на контактната верига (или спадане на напрежението)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания Част 7-7: Функционални изпитвания

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания Част 7-8: Времева диаграма

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-9: Климатични изпитвания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Релета за време за употреба в промишлена и жилищна среда. Част 1: Изисквания и изпитвания

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Полупроводникови релета

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Релета електрически. Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Релета електромеханични. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Релета електромеханични. Правила за приемане. Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 1: Общи изисквания (IEC 60255-1:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 121: Функционални изисквания за дистанционна защита (IEC 60255-121:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 127: Функционални изисквания за защитата срещу максимално/минимално напрежение (IEC 60255-127:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 149: Функционални изисквания за термични електрически релета (IEC 60255-149:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 151: Функционален стандарт за защитата срещу максимален/минимален ток (IEC 60255-151:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електрически релета. Част 21: Изпитвания на вибрации, удари, тръскане и сеизмични изпитвания на измервателни релета и защитни съоръжения. Раздел 1: Изпитвания на вибрации (синусоидални) (IEC 60255-21-1:1988)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електрически релета. Част 21: Изпитвания на вибрации, удари, тръскане и сеизмични изпитвания на измервателни релета и защитни съоръжения. Раздел 2: Изпитвания на удари и тръскане (IEC 60255-21-2:1988)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електрически релета. Част 21: Изпитвания на вибрации, удари, тръскане и сеизмични изпитвания на измервателни релета и защитни съоръжения. Раздел 3: Сеизмични изпитвания (IEC 60255-21-3:1993)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електрически релета. Част 24: Общ формат за обмен на преходни данни (COMTRADE) в електрически захранващи системи (IEC 60255-24:2001)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още