Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електросъпротивително заваряване. Изпитване на твърдост по Vickers (с малка сила и микротвърдост) на точкови, релефни и ролкови електросъпротивителни заваръчни шевове (ISO 14271:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Електросъпротивително заваряване. Изпитване с разрушаване на заварени съединения. Размери на образеца и процедура за изпитване на двуосен опън на точкови и релефни електросъпротивително заварени шевове (ISO 14272:2016, коригирана версия от 2016-09-01)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Електросъпротивително заваряване. Изпитване с разрушаване на заварени съединения. Размери на образеца и процедура за изпитване на опън и срязване на електросъпротивително заварени точкови и релефни шевове (ISO 14273:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Електросъпротивително заваряване. Изпитване с разрушаване на заварени съединения. Размери на образеца и процедура за изпитване на ударно срязване и напречен опън на електросъпротивително заварени точкови и релефни шевове (ISO 14323:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Електросъпротивително точково заваряване. Изпитване с разрушаване на заваръчни шевове. Метод за изпитване на умора на точково заварени съединения (ISO/FDIS 14324:2003)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Време-дифракционна технология (TOFD). Нива на приемане (ISO 15626:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Метални материали. Метод за изпитване за определяне на квазистатична якост на разрушаване на заваръчни шевове (ISO 15653:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Общи правила за метални материали (ISO 17635:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Радиографично изпитване. Част 1: Технологии за изпитване посредством рентгеново и гама лъчение с използване на индустриални радиографични филми (ISO 17636-1:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Радиографично изпитване. Част 2: Технологии посредством рентгеново и гама-лъчение с използване на цифрови индикатори (ISO 17636-2:2022, коригирана версия 2023-02)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Визуално изпитване на заварени чрез стопяване съединения (ISO 17637:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Магнитно-прахово изпитване (ISO 17638:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитвания с разрушаване на заварени съединения на метални материали. Макроскопско и микроскопско изследване на заварени съединения (ISO 17639:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково изпитване. Технологии, нива на изпитване и оценяване (ISO 17640:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитване с разрушаване на заваръчни шевове от метални материали. Изпитвания на заварени съединения за пукнатини, получени при нагряване. Електродъгови заваръчни процеси. Част 1: Общи положения (ISO 17641-1:2004)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Изпитване с разрушаване на заваръчни шевове от метални материали. Изпитвания на заварени съединения за пукнатини, получени при нагряване. Електродъгови заваръчни процеси. Част 2: Изпитвания за самоограничение (ISO 17641-2:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитване с разрушаване на заваръчни шевове от метални материали. Изпитвания на заварени конструкции/съединения за пукнатини, получени при охлаждане. Електродъгови заваръчни процеси. Част 1: Общи положения (ISO 17642-1:2004)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Изпитване с разрушаване на заваръчни шевове от метални материали. Изпитвания на заварени конструкции/съединения за пукнатини, получени при охлаждане. Електродъгови заваръчни процеси. Част 2: Самозадържащи се изпитвания (ISO 17642-2:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още