Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни средства и техните части. Част 1: Общи положения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни средства и техните части. Част 3: Изисквания към конструкцията

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни средства и техните части. Част 4: Изисквания към производството

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни средства и техните части. Част 5: Контрол, изпитване и документация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Релсов път. Възстановяване на релси с електродъгово заваряване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Осигуряване на продукти за космическа техника. Част 70-39: Заваряване на метални материали за летателни технически средства

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Железопътна техника. Инфраструктура. Алуминотермично заваряване на улейни релси

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Заваряване. Многоезичен списък на термините за заваряване и подобни процеси

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси. Вземане на проби на отделили се във въздуха частици и газове в зоната на дишане на оператора. Част 2: Вземане на проби на отделилите се газове (ISO 10882-2:2001)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Спецификация и одобряване на процедури за заваряване на стоманени отливки в производствени условия (ISO 11970:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Механично съединяване. Изпитване с разрушаване на съединения. Размери на образците и процедура за изпитване на срязване при натоварване на опън на единични съединения (ISO 12996:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Измерване на температурата на предварително нагряване, междуслойната температура и поддържаната температура по време на заваряване (ISO 13916:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Шпилки и керамични втулки за електродъгово заваряване на шпилки (ISO 13918:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Шпилки и керамични втулки за електродъгово заваряване на шпилки. Изменение 1 (ISO 13918:2017/Amd. 1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Общи допустими отклонения за заварени конструкции. Размери за дължините и ъглите. Форма и положение (ISO 13920:1996)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Консумативи за заваряване. Доставяне на допълнителни материали и флюси (ISO 14344:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Електросъпротивително заваряване. Процедура за точково заваряване на нисковъглеродни стомани със и без покритие (ISO 14373:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Електродъгово заваряване на шпилки от метални материали (ISO 14555:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още