Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Тръби и фасонни части от корозионноустойчиви стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа за системи за отпадъчни води. Част 2: Система S. Размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-83 още

Тръби и фасонни части от корозионноустойчиви стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за системи за отпадъчни води. Част 3: Система X. Размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-83 още

Вентилация на сгради. Вентилационни въздухопроводи. Размери на кръгли фланци за обща вентилация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Заварени неподвижни безнапорни резервоари от термопласти. Част 4: Проектиране и пресмятане на фланцовите съединения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Техника за напояване. Бързосменяеми свързващи тръби за подвижни устройства за напояване. Технически характеристики и изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-23 още

Промишлена арматура. Изходящи краища за заваряване с муфа на стоманена арматура

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване на цистерни. Преходно съединително устройство за връщане на образувалите се пари

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване на цистерни. Преходно съединително устройство за пълнене и изпразване през дъното

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Фланци и техните съединения. Параметри на уплътнителите и процедури на изпитване, отнасящи се за правилата за проектиране на уплътнени кръгли фланцови съединения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Съединители и фланцови адаптери от сферографитен чугун с широки граници на допустими отклонения за използване с тръби от различни материали: сферографитен чугун, сив чугун, стомана, PVC-U, PE, фиброцимент

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-17 още

Фланци и техните съединения. Инспекция за осигуряване на качеството и изпитване на уплътнения в съответствие със сериите стандарти EN 1514 и EN 12560

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Нефтена и газова промишленост. Изработени по индукционен метод колена, фитинги и фланци за транспортируеми тръбопроводни системи. Част 1: Колена, изработени по индукционен метод (ISO 15590-1:2009, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Нефтена и газова промишленост. Компенсиращи колена, фитинги и фланци за транспортируеми тръбопроводни системи. Част 3: Фланци (ISO 15590-3:2004, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Фланци и техните съединения. Свързване с болтове и гайки. Част 1: Избор на болтове и гайки

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-104 още

Фланци и техните съединения. Свързване с болтове и гайки. Част 2: Класификация на материалите за болтове за стоманени фланци, означени с PN

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-104 още

Фланци и техните съединения. Свързване с болтове и гайки. Част 3: Класификация на материалите за болтове за стоманени фланци, означени с Class

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-104 още

Фланци и техните съединения. Свързване с болтове и гайки. Част 4: Избор на свързване с болтове и гайки за съоръжения, обект на Директива 2014/68/ЕС за съоръжения под налягане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Фланци и техните съединения. Правила за проектиране на уплътнeни съединения с кръгъл фланец. Част 1: Изчисляване

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още