Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 1: Общи изисквания, изпитвания и условия на изпитване. Уреди за измерване (индекси за клас А, В и С)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 2: Специфични изисквания. Електромеханични електромери за активна енергия (индекси за клас A и B)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 3: Специфични изисквания. Статични електромери за активна енергия (индекси за клас A, B и C)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Битови електрически и електронни уреди и офис устройства/съоръжения. Измерване на ниската консумация на енергия (IEC 62301:2011, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Основен стандарт за оценяване на облъчването на работници от електрически и магнитни полета от устройства/съоръжения и инсталации за производство, пренос и разпределение на електрическа енергия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-75 още

Обща процедура за верифициране на ефективността на защитните мерки за електрически устройства след ремонт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Обща процедура за верифициране на ефективността на защитните мерки за електрически устройства след ремонт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности. Част 1: Термини и определения и основни изисквания, общи за всички части (IEC 60051-1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности. Част 2: Специални изисквания към амперметрите и волтметрите (IEC 60051-2:1984, издание 4)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности. Част 3: Специални изисквания към ватметрите и варметрите (IEC 60051-3:1984/A1:1994)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности. Част 3: Специални изисквания към ватметрите и варметрите (IEC 60051-3:1984, издание 4)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности. Част 4: Специални изисквания към честотомерите (IEC 60051-4:1984)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности. Част 9: Препоръчителни методи за изпитване (IEC 60051-9:1988/A1:1994)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности. Част 9: Препоръчителни методи за изпитване (IEC 60051-9:1988/A2:1995)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности. Част 9: Препоръчителни методи за изпитване (IEC 60051-9:1988, издание 4)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Методика за изпитване с високо напрежение. Част 1: Общи определения и изисквания за изпитване (IEC 60060-1:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Методика за изпитване с високо напрежение. Част 2: Измервателни системи (IEC 60060-2:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Методи за изпитване с високо напрежение. Част 3: Термини, определения и изисквания за изпитвания на място (IEC 60060-3:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още