Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати с командване от белите дробове за евакуация, с отворена система със сгъстен въздух, с цяла маска или наустник. Изисквания, изпитвания, маркировка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи за самоспасяване. Филтриращи средства с качулка за самоспасяване при пожар. Изисквания, изпитвания, маркировка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи при евакуация. Самоспасител с филтър за защита от въглероден моноксид с наустник. Изисквания, изпитвания, маркировка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски с клапани - газозащитни или комбинирани. Изисквания, изпитвания, маркировка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Препоръки за избор, употреба, грижи и поддържане. Ръководство

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Речник и графични символи (ISO 16972:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 94/SC 15 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 94/SC 15 още

90.92 Решение за преработване на стандарт

ISO/TC 94/SC 15 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 94/SC 15 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 94/SC 15 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 94/SC 15 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 94/SC 15 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 94/SC 15 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 94/SC 15 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 94/SC 15 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 94/SC 15 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 94/SC 15 още