Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Алармени системи. Социални алармени системи. Част 3: Локални устройства и контролери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Социални алармени системи. Част 5: Изисквания към системите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Социални алармени системи. Част 5: Взаимовръзки и комуникации

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Социални алармени системи. Част 7: Указания за прилагане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени сигнали. Част 1: Общи изисквания относно системите за предаване на алармени сигнали

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени сигнали. Част 1: Общи изисквания относно системите за предаване на алармени сигнали

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени сигнали. Част 2: Изисквания за приемопредаватeл в наблюдаван обект (SPT)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени сигнали. Част 2: Изисквания за приемопредаватeл в наблюдаван обект (SPT)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени сигнали. Част 3: Изисквания за приемопредавател в център за приемане на алармени сигнали (RCT)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени сигнали. Част 3: Изисквания за приемопредавател в център за приемане на алармени сигнали (RCT)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Електрическа апаратура за откриването на горими газове в битови помещения. Част 1: Методи за изпитване и изисквания за работните характеристики

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-38 още

Електрическа апаратура за откриване на горими газове в битови помещения. Част 2: Електрическа апаратура за непрекъсната работа в неподвижна инсталация в превозни средства за отдих и подобни помещения. Допълнителни методи за изпитване и изисквания за работните характеристики

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Електрическа апаратура за откриване на горими газове в битови помещения. Указания за избор, инсталиране, използване и поддръжка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-38 още

Електромагнитна съвместимост. Електрическа апаратура за откриване и измерване на горими газове, токсични газове или кислород

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Електромагнитна съвместимост. Електрическа апаратура за откриване и измерване на горими газове, токсични газове или кислород

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Електрическа апаратура за откриване и измерване на горими газове, токсични газове или кислород. Изисквания и изпитвания за апаратура, използваща софтуер и/или цифрови технологии

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Детектори на газ. Електрическа апаратура за откриването на въглероден монооксид в битови помещения. Част 1: Методи за изпитване и изисквания за работните характеристики

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-38 още

Детектори на газ. Електрическа апаратура за откриването на въглероден монооксид в битови помещения. Част 1: Методи за изпитване и изисквания за работните характеристики

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още