Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Работа под напрежение. Оценка на съответствието, приложимо при инструменти, устройства и съоръжения (IEC 61318:2007)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Минимално допустими изолационни разстояния за системи с обхват от 72,5 kV до 800 kV променливо напрежение. Метод за изчисление (IEC 61472:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Минимално допустими изолационни разстояния за системи с обхват от 72,5 kV до 800 kV променливо напрежение. Метод за изчисление (IEC 61472:2013/COR1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Минимални изисквания за използването на инструменти, устройства и съоръжения (IEC 61477:2009 + поправка от 2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Подвижни стълби от изолационен материал (IEC 61478:2001)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Стълби от изолационен материал (IEC 61478:2001/A1:2003, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Покрития за гъвкави проводници (маркучи) от изолационен материал (IEC 61479:2001)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Покрития за гъвкави проводници (маркучи) от изолационен материал (IEC 61479:2001/A1:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Фазосравняващи устройства. Част 1: Капацитивен тип за използване при променливи напрежения над 1 kV (IEC 61481-1:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Фазосравняващи устройства. Част 2: Съпротивителен тип за използване при променливи напрежения от 1 kV до 36 kV (IEC 61481-2:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Изолационни въжета (IEC 62192:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Телескопични пръти и телескопични измервателни пръти (IEC 62193:2003)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Маркучи от изолационен материал със свързващи елементи за използване с хидравлични инструменти и съоръжения (IEC 62237:2003, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Токопроводимо облекло (IEC 60895:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Ръчни инструменти за употреба до 1 000 V променливо напрежение и 1 500 V постоянно напрежение (IEC 60900:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Ръчни инструменти за употреба до 1 000 V променливо напрежение и 1 500 V постоянно напрежение (IEC 60900:2018, Cor 1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Ръчни инструменти за употреба до 1 000 V променливо напрежение и 1 500 V постоянно напрежение (IEC 60900:2018/Cor. 2:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Детектори на напрежение. Част 1: Капацитивен тип за използване при променливи напрежения над 1 kV (IEC 61243-1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още