Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Ергономични методи. Част 2: Методология за аналитична работа в подкрепа на проектирането

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Дизайн за всички. Достъпност в съответствие с подхода "Дизайн за всички" по отношение на продукти, стоки и услуги. Разширяване на обхвата потребители

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Ергономични изисквания при работата в офис с видеотерминали (ВТ). Част 2: Ръководство за изисквания към задачите (ISO 9241-2:1992)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Изисквания за достъпност на продукти и услуги за ИКТ

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Безопасност на машини. Размери на човешкото тяло. Част 1: Принципи за определяне на необходимите размери на отворите за достъп на цялото тяло до машините

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Размери на човешкото тяло. Част 2: Принципи за определяне на размерите, необходими за отвори за достъп

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машини. Размери на човешкото тяло. Част 3: Антропометрични данни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Ергономични принципи на проектиране. Част 1: Терминология и основни принципи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Ергономични принципи за проектиране. Част 2: Взаимодействия при проектирането на машини и работните задачи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Ергономични изисквания за проектирането на индикаторни устройства и органи за управление. Част 1: Общи принципи за взаимодействие на човека с индикаторни устройства и органи за управление

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Ергономични изисквания за проектирането на индикаторни устройства и органи за управление. Част 2: Индикаторни устройства

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Ергономични изисквания за проектирането на индикаторни устройства и органи за управление. Част 3: Органи за управление

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Ергономични изисквания за проектирането на индикаторни устройства и органи за управление. Част 4: Разположение и подреждане на индикаторни устройства и органи за управление

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Устройства и системи за подпомагане на чуването (асистирано слушане) за активен асистиран живот. Част 1: Общи положения (IEC 63087-1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Ергономични принципи, свързани с психичното натоварване при работа. Част 1: Основни въпроси и понятия, термини и определения (ISO 10075-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Ергономични принципи, свързани с психичното натоварване при работа. Част 2: Принципи на проектиране (ISO 10075-2:1996)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Ергономични принципи, свързани с психичното натоварване при работа. Част 3: Принципи и изисквания, отнасящи се за методите за измерване и оценка на психичното натоварване при работа (ISO 10075-3:2004)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Ергономия на заобикалящата околна среда. Субективни скали за оценяване на заобикалящата околна среда (ISO 10551:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още