Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-105: Специфични изисквания за многофункционални душ-кабини (IEC 60335-2-105:2004/A1:2008)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-105: Специфични изисквания за многофункционални душ-кабини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-105: Специфични изисквания за многофункционални душ кабини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-106: Специфични изисквания за нагрявани килими и за нагряващи устройства за отопление на помещения монтирани под подвижни подови покрития (IEC 60335-2-106:2007)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-108: Специфични изисквания за електролизатори (IEC 60335-2-108:2008 (MOD))

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-109: Специфични изисквания за уреди за обработване на вода с UV лъчи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-109: Специфични изисквания за уреди за обработване на вода с UV лъчи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-109: Специфични изисквания за уреди за обработване на вода с UV лъчи (IEC 60335-2-109:2010/A2:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-11: Специфични изисквания за барабанни сушилни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-11: Специфични изисквания за барабанни сушилни (IEC 60335-2-11:2008/A1:2012, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-11: Специфични изисквания за барабанни сушилни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-11: Специфични изисквания за барабанни сушилни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-12: Специфични изисквания за затоплящи плотове и подобни уреди (IEC 60335-2-12:2002/A1:2008)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-12: Специфични изисквания за затоплящи плотове и подобни уреди

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-12: Специфични изисквания за затоплящи плотове и подобни уреди (IEC 60335-2-12:2002/A2:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-12: Специфични изисквания за затоплящи плотове и подобни уреди (IEC 60335-2-12:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-13: Специфични изисквания за фритюрници, тигани и подобни уреди

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-13: Специфични изисквания за фритюрници, тигани и подобни уреди (IEC 60335-2-13:2009/A1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още