Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Безопасност на машините. Физически характеристики на човека. Част 4: Оценяване на работните пози и движения във връзка с машината

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Физически характеристики на човека. Част 5: Оценяване на риска при повтарящо се управление на висока честота

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от лъчение от машини. Част 1: Основни принципи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от лъчение от машини. Част 2: Методи за измерване на лъчения

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-52 още

Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от лъчение от машини. Част 3: Намаляване на лъчението чрез отслабване или екраниране

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-52 още

Безопасност на машини. Изисквания за разработването на раздели за вибрация в стандарти за безопасност

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-82 още

Безопасност на машини. Указания за прилагане на ергономични стандарти при проектиране на машини

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-59 още

Ергономични методи. Част 2: Методология за аналитична работа в подкрепа на проектирането

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машини. Указания за разработване на изисквания за шум в стандартите по безопасност

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-82 още

Безопасност на машини. Осветление, вградено в машини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Безопасност на машини. Размери на човешкото тяло. Част 1: Принципи за определяне на необходимите размери на отворите за достъп на цялото тяло до машините

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Размери на човешкото тяло. Част 2: Принципи за определяне на размерите, необходими за отвори за достъп

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машини. Размери на човешкото тяло. Част 3: Антропометрични данни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания (IEC 60204-1:2016, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 31: Конкретни изисквания за безопасност и за ЕМС на шевни машини, шевни единици и шевни системи (IEC 60204-31:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 33: Изисквания към съоръжения, изработени от полупроводникови елементи (IEC 60204-33:2009, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Основни принципи и принципи за безопасност при взаимодействие човек-машина, маркировка и идентификация. Идентификация на: клеми на съоръжения, изводни краища на проводници и проводници (IEC 60445:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията и изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още