Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Вещества вредни. Анилин във въздуха на работната среда. Методи за определяне

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на метилов алкохол

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на цинкови аерозоли

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вещества вредни. Ацетон във въздуха на работната среда. Методи за определяне на концентрацията

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на флуороводород и флуориди

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на тринитротолуол

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества. Бройно дисперсно разпределение на праха във въздуха на работната среда. Метод за определяне

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на арсеноводород

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Метод за определяне концентрацията на толуол

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Метод за определяне концентрацията на озон

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на стирол

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на селеносъдържащи аерозоли

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вещества вредни. Амоняк във въздуха на работната среда. Методи за определяне

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вещества вредни във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на сярна киселина

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на серен двуокис

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на циановодород

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на формалдехид

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на фенол

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още