Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Приложение на управлението на риска за IT-мрежи с включени медицински изделия. Част 1: Роли, отговорности и дейности (IEC 80001-1:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-35: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на нагревателни устройства за одеяла, възглавници и матраци, използвани за загряване на пациенти, за медицинско приложение (IEC 80601-2-35:2009/A1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-35: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на нагревателни устройства за одеяла, възглавници и матраци, използвани за загряване на пациенти, за медицинско приложение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-35: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на нагревателни устройства за одеяла, възглавници и матраци, използвани за загряване на пациенти, за медицинско приложение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-60: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на стоматологични апарати (IEC 80601-2-60:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-22: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на хирургични, козметични, терапевтични и диагностични лазерни съоръжения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Електромедицински апарати. Част 2-31: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на външни сърдечни стимулатори със собствен източник на електроенергия (IEC 60601-2-31:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-35: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на нагревателни устройства за одеяла, възглавници и матраци, използвани за загряване на пациенти, за медицинско приложение (IEC 60601-2-35:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-75: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на апарати за фотодинамична терапия и за фотодинамична диагностика (IEC 60601-2-75:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Прилагане на управлението на риска за IT-мрежи, включващи медицински изделия. Част 1: Безопасност, ефективност и сигурност при внедряването и използването на свързани медицински изделия или свързан здравен софтуер (IEC 80001-1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-26: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на електроенцефалографи (IEC 80601-2-26:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-26: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на електроенцефалографи (IEC 80601-2-26:2019/COR1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-30: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на автоматични неинвазивни апарати за измерване на кръвно налягане (IEC 80601-2-30:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-60: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на стоматологични апарати (IEC 80601-2-60:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-77: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на роботизирани хирургически апарати (IEC 80601-2-77:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-78: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на медицински роботи за рехабилитация, оценяване, компенсация или облекчаване на страданията (IEC 80601-2-78:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Безопасност, сигурност и ефективност на здравен софтуер и на ІТ системи в здравеопазването. Част 5-1: Сигурност. Дейности по време на жизнения цикъл на продукта (IEC 81001-5-1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове (ISO 13485:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още