Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Нанотехнологии. Глинени наноматериали. Част 2: Спецификация на характеристиките и измерванията за глинени нанопластини, използвани за газозащитни филми (ISO/TS 21236-2:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Характеризиране на индивидуални проби от целулозен нанофибрил (ISO/TS 21346:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Структурна характеристика на графен. Част 1: Графен от прахове и дисперсии (ISO/TS 21356-1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Метод за количествено определяне на концентрацията на наночастици от сажди и аморфен силициев диоксид във въздушни проби от производствена среда (ISO/TS 21361:2019)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Оценяване на токсичността на наноматериали с помощта на дехорионирани ембриони от риби данио (ISO/TS 22082:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Възстановяване на 3D изображение на нанообекти с използване на трансмисионна електронна микроскопия (ISO/TS 22292:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Метод за оценка на клетъчното усвояване на въглеродни наноматериали с помощта на оптична абсорбция (ISO/TS 23034:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Изисквания и препоръки за идентифициране на измервани величини, които характеризират нанообекти и материали (ISO/TS 23302:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 1 още

20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет

TC 113 още

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

TC 113 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 113 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 113 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 113 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 113 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 113 още

20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет

TC 113 още

30.60 Край на гласуването

TC 113 още