Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Информация и документация. Метаданни за управление на документи/записи. Част 2: Концептуални въпроси и прилагане (ISO 23081-2:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Хартии и картони, използвани за консервация. Измерване на въздействието на летливи вещества върху целулоза в хартията (ISO 23404:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Информационна технология за идентификация на научно-изследователската дейност (RAiD). Обучение, образование, квалификация и научни изследвания (ISO 23527:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Международна статистика на архивите (ISO 24803:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Управление на информацията. Понятия и принципи (ISO 24143:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Кодове за системи за конвертиране на писмени знаци (ISO 24229:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Тезаурус и способност за взаимодействие с други речници

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Тезаурус и взаимодействие с други речници. Част 2: Взаимодействие с други речници

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Система за дигитален идентификатор на обект (ISO 26324:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Международен стандартен идентификатор на наименования (ISNI)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Международен стандартен идентификатор на колекция (ISCI)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Международна библиотечна статистика (ISO 2789:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Управление на документи/записи. Oсновни понятия и речник (ISO 30300:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Системи за управление на документи/записи. Изисквания (ISO 30301:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Системи за управление на документи/записи. Ръководство за прилагане (ISO 30302:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Международен стандартен номер на продължаващи издания (ISSN) (ISO 3297:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Международен стандартен код за звукозаписи (ISRC) (ISO 3901:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Документация. Страници с реферати в продължаващите издания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още