Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи за отопление и охлаждане на помещения и промишлени охладители с компресори с електрическо задвижване. Част 1: Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Агломерирани скални материали. Терминология и класификация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови мушами срещу капилярно покачване на влага. Определения и характеристики

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 1: Определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 2: Системи за защита на повърхността на бетона

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 2: Системи за защита на повърхността на бетона. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 3: Възстановяване на конструктивни и неконструктивни елементи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 3: Възстановяване на конструктивни и неконструктивни елементи. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 9: Общи принципи за употребата на продукти и системи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Смляна гранулирана доменна шлака за използване в бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 1: Определения, изисквания и критерии за съответствие

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Смляна гранулирана доменна шлака за използване в бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 1: Определения, изисквания и критерии за съответствие. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Гипсови плоскости с влакнеста армировка. Определения, изисквания и методи за изпитване. Част 1: Гипсови плоскости с мрежеста армировка

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-4 още

Гипсови плоскости с влакнеста армировка. Определения, изисквания и методи за изпитване. Част 1: Гипсови плоскости с мрежеста армировка. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-4 още

Гипсови плоскости с влакнеста армировка. Определения, изисквания и методи за изпитване. Част 2: Гипсовлакнести плоскости

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-4 още

Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 1: Общи положения. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Услуги за енергийна ефективност. Определения и изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-79 още

Битови нагревателни уреди, работещи на твърдо гориво. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Опазване на културното наследство. Речник на техническите термини, отнасящи се до разтвори за зидария, външни и вътрешни мазилки, използвани в обекти на културното наследство

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-94 още