Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 2: Тръби (ISO 15874-2:2013). Национално приложение (NA)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 3: Свързващи части (ISO 15874-3:2013). Национално приложение (NA)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 1: Общи положения

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 2: Тръби.

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 3: Свързващи части.

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 5: Пригодност за използване по предназначение на системата.

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне вискозитета на полимери в разредени разтвори с капилярен вискозиметър. Част 1: Общи принципи (ISO 1628-1:2021)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Тръбопроводни системи от непластифициран полиамид (PA-U) със заварени и с механични съединения. Част 1: Общи положения (ISO/DIS 16486-1:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Тръбопроводни системи от непластифициран полиамид (PA-U) със заварени и с механични съединения. Част 2: Тръби

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Тръбопроводни системи от непластифициран полиамид (PA-U) със заварени и с механични съединения. Част 4: Вентили (ISO 16486-4:2022)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Полиетилен (РЕ) за формуване и екструзия. Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на свойствата (ISO/DIS 17855-2:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне якост на удар по CHARPY. Част 1: Неинструментално изпитване на удар (ISO 179-1:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне на якост на удар по Izod (ISO 180:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне на тенденцията компаунди и продукти на основа хомополимери и съполимери на винилхлорида да отделят хлороводород и други киселинни продукти при повишени температури. Част 3: Кондуктометричен метод (ISO/FDIS 182-3:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-81 още

Сферични вентили за пластмасови тръбопроводни системи за напорни инсталации за топла и студена. Видове,размери и изисквания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Полипропилен (PP) за формуване и екструзия. Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на свойствата (ISO/DIS 19069-2:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне на степента на разлагане на материали от пластмаси при симулирани условия на компостиране при лабораторно изпитване (ISO/DIS 20200:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Пластмаси. Пробни тела за изпитване (ISO/FDIS 20753:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-81 още