Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

20.60 Край на периода за коментари

ISO/TC 287 още

20.60 Край на периода за коментари

ISO/TC 287 още

20.60 Край на периода за коментари

ISO/TC 287 още

20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет

ISO/TC 61/SC 9 още

20.60 Край на периода за коментари

ISO/TC 22/SC 34 още

20.20 Начало на разработване на работен документ

ISO/TC 138/SC 5 още

20.20 Начало на разработване на работен документ

ISO/TC 138/SC 5 още

20.60 Край на периода за коментари

ISO/TC 184/SC 4 още

20.20 Начало на разработване на работен документ

ISO/TC 17 още

20.20 Начало на разработване на работен документ

ISO/TC 206 още

20.20 Начало на разработване на работен документ

ISO/TC 206 още

20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет

ISO/TC 20/SC 14 още

20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет

ISO/TC 172/SC 7 още

20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет

ISO/TC 61/SC 9 още

20.60 Край на периода за коментари

ISO/TC 22/SC 41 още

20.20 Начало на разработване на работен документ

ISO/TC 282/SC 1 още

20.20 Начало на разработване на работен документ

ISO/TC 33 още

20.60 Край на периода за коментари

ISO/TC 47 още