Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Пилоти от студенообработени стоманени листове - Общи (Характеристики, оценяване на съответствието и маркировка)

20.60 Край на периода за коментари

ТК-17 още

Стъкло за строителството. Защитно остъкляване. Изпитване и класификация на устойчивост на куршуми

40.60 Край на общественото допитване

ТК-7 още

Каски за колоездачи и потребители на скейтборд и ролкови кънки

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-50 още

Защитни каски срещу удар за малки деца

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-50 още

Еластични, ламинирани и модулни многослойни подови покрития. Определяне на електрическото съпротивление

50.60 Край на гласуването

ТК-81 още

Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фитинги и принадлежности, означени с PN. Част 1: Стоманени фланци. Изменение 1

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-104 още

Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, винтили, присъединителни елементи и принадлежности, означени с PN. Част 2: Фланци чугунени ляти

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-104 още

Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, винтили, присъединителни елементи и принадлежности, означени с PN. Част 3: Фланци от медни сплави

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-104 още

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 1: Определяне устойчивостта на износване (micro-Deval)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 6: Определяне на плътност на зърната и на абсорбция на вода

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 7: Определяне плътността на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод

40.60 Край на общественото допитване

ТК-5 още

Ръчно задвижвани кранове за газови уреди

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-8 още

Санитарна арматура. Термостатни смесители (PN 10). Основни технически изисквания

40.60 Край на общественото допитване

ТК-83 още

Дълготрайност на дървесината и дървесните продукти. Дървесни плочи. Метод за изпитване за определяне устойчивостта при нападение на дървесината от базидиомицети (basidiomycetes)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-33 още

Дълготрайност на дървесината и продуктите от дървесина. Метод за изпитване и определяне устойчивостта при нападение на дървесината от базидиомицети (basidiomycetes). Част 3: Оценка на устойчивостта на плочите от дървесина

40.60 Край на общественото допитване

ТК-33 още

Средства за защита на дървесината. Определяне на токсичните дози срещу видове от фамилия Reticulitermes (термити, разпространени в Европа) (Лабораторен метод)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-33 още

Оборудване и настилки за детски площадки . Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-88 още

Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 10: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на изцяло заградени съоръжения за игра

40.60 Край на общественото допитване

ТК-88 още