Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 6: Определяне на плътност на зърната и на абсорбция на вода

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 7: Определяне плътността на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод

40.60 Край на общественото допитване

ТК-5 още

Ръчно задвижвани кранове за газови уреди

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-8 още

Санитарна арматура. Термостатни смесители (PN 10). Основни технически изисквания

40.60 Край на общественото допитване

ТК-83 още

Трайност на дървесината и дървесните продукти. Плочи дървесни. Метод за изпитване за определяне устойчивостта при нападение на дървесината от базидиомицети (basidiomycetes)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-33 още

Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 10: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на изцяло заградени съоръжения за игра

40.60 Край на общественото допитване

ТК-88 още

Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Пластмаси. Част 2: Методи за изпитване на обща миграция в зехтин чрез пълно потапяне

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Пластмаси. Част 3: Методи за изпитване на обща миграция във водни моделни среди чрез пълно потапяне

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Лепила за керамични плочки. Част 1: Съществени характеристики и AVCP

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-7 още

Лепила за керамични плочки. Терминология, спецификации, означаване и маркировка

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-7 още

Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 4: Изисквания за безопасност за агломератори

40.60 Край на общественото допитване

ТК-52 още

Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 4: Изисквания за безопасност за агломератори

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-52 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани прецизни профили от сплави EN AW-6060 и EN AW-6063. Част 1: Технически условия за контрол и доставка

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани прецизни профили от сплави EN AW-6060 и EN AW-6063. Част 2: Допустими отклонения от размерите и формата

40.60 Край на общественото допитване

ТК-37 още

Средства за защита на дървесината. Метод за изпитване на открито за определяне на защитната ефикасност на средството за защита на дървесината без контакт с почвата. Метод на хоризонтално свързване със застъпване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-33 още

Дълготрайност на дървесината и продуктите от дървесина. Метод за изпитване и определяне устойчивостта при нападение на дървесината от базидиомицети (basidiomycetes). Част 3: Оценка на устойчивостта на плочите от дървесина

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-33 още

Изпълнение на специални геотехнически работи. Шпунтови стени

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-2 още

Устройства за управление на отношението газ/въздух за газови горелки и газови уреди. Част 2: Електронен тип

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-8 още