Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Проекти и стандарти

Тази секция съдържа информация за всички български и международни стандарти - както в процес на разработване, така и публикувани. За по-лесно търсене, използвайте възможностите по-долу или разширеното търсене.

Влакнести полуфабрикати. Определяне на концентрацията на влакнеста маса (ISO 4119:1995)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Централи телефонни автоматични селищни крайни коордиатни и съоръжения за тях

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Термостати електрически за бактериологични цели

60.60 Публикуван стандарт

ТК-7 още

Лепила. Метод за изпитване якост на срязване при удар на залепени съединения (ISO 9653:1998)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-39 още

Бои и лакове. Оценяване на дефектите на повърхностите с лаковобояджийско покритие чрез използване на оптично изображение. Част 2: Процедура за оценяване при изпитване на многократно въздействие с абразивни частици (ISO 21227-2:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на изолирани транс изомери чрез инфрачервена спектрометрия (ISO 13884:2003)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още

Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни услуги. Част 7-3: Хибридни влакнесто-оптични коаксиални мрежи за мониторинг на състоянието извън сградата. Спецификация на захранването на интерфейс разширение на данни (PSTIB) (IEC 60728-7-3:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Инженерно осигуряване на надеждността на съобщителни мрежи

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 4 още

Машини за производство на обувки и продукти от естествени и изкуствени кожи. Машини за щанцоване и перфориране. Изисквания за безопасност

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Фуражи. Определяне сумарното съдържание на фумозин B1 и B2 в комбинирани фуражи чрез имуноафинитетно пречистване и RP-HPLC с флуоресцентно откриване след предколонна или следколонна дериватизация

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-32 още

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 21: Машини за нанасяне на покритие

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Машини за земна работа. Безопасност. Част 5: Изисквания за хидравлични багери

50.60 Край на гласуването

ТК-100 още

Пътни превозни средства. Теглително-прикачни устройства за теглене на каравани или леки ремаркета. Изпитване на механична якост

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Интегриране на полеви устройства (FDI). Част 7: Комуникационни устройства (IEC 62769-7:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар. Национално приложение (NA). Изменение 1

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Пречиствателни станции за отпадни води. Част 16: Физична (механична) филтрация

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-83 още

Изпитвания с разрушаване на заварени съединения на метални материали. Изпитване на опън, напречно на шева (ISO/DIS 4136:2020)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-30 още

Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически уредби. Част 2-4: Конкретни изисквания. Постове и стълбове за обслужване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-49 още