Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 11: Индекс на пречистване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 2: Метод с използване на индикатор за газ за измерване на емисията на дадено замърсяващо вещество

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 3: Метод за изпитване на стенд за измерване на емисията на дадено замърсяващо вещество

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 4: Степен на ефективност на улавяне на смукателна вентилационна система. Метод с използване на индикатор

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 6: Степен на ефективност на пречистване по маса при безканален изход

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 7: Степен на ефективност на пречистване по маса, определена в изходящия канал

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 8: Параметри на концентрацията на замърсяващо вещество, метод чрез изпитване на стенд

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 9: Параметър на концентрацията на замърсяващо вещество, метод за изпитване в помещение

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Машини за обработка на пластмаси и каучук. Екструдери и екструдерни линии. Част 1: Изисквания за безопасност на екструдери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Машини за обработка на каучук и пластмаси. Екструдери и екструдерни линии. Част 3: Изисквания за безопасност на устройства за изтегляне

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита от експлозия. Част 1: Основни понятия и методология

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита от експлозия. Част 2: Основни положения и методология за мините

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още

Безопасност на ескалатори и подвижни пътеки. Част 1: Конструиране и монтиране

60.60 Публикуван стандарт

ТК-66 още

Безопасност на индустриални кари. Електрически/електронни изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 14 още

Машини за пренасяне, разпръскване и разпределяне на бетон и разтвор. Изисквания за безопасност

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-100 още

Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 1: Изисквания за безопасност за гранулатори с ножове и валцови раздробители

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 4: Изисквания за безопасност на агломерационни машини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Машини за каучук и пластмаси. Закрити смесители. Изисквания за безопасност

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-52 още