Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електрически уредби за променливо напрежение над 1 kV. Изисквания към защитата от пренапрежение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Устройства и съоръжения електротехнически. Методи за измерване при изпитвания с високо напрежение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Арматура за въздушни електропроводни линии. Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Трансформатори. Методи за изпитване на електрическата якост на изолацията с променливо напрежение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Изолатори керамични, плътни линейни за напрежение от 10 до 35 kV. Основни параметри и размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Устройства комплектни разпределителни, херметизирани за напрежение 110 kV и повече

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Арматура линейна. Сферични шарнирни съединения за изолатори. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Трансформатори с общо предназначение. Методи за измерване на диелектричните параметри на изолацията

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Изолатори подпорни порцеланови за закрит монтаж за електрически апарати и разпределителни устройства с напрежение от 10 до 35 kV. Типове, основни параметри и размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Пещи електрически съпротивителни за топене на алуминий и поддържането му в горещо състояние. Специфичен разход на електрическа енергия

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-79 още

Работа под напрежение в електрически уредби. Работни средства за напрежение над 1 kV до 400 kV

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електрооборудване променливотоково за напрежение от 3 до 750 kV. Изолатори. Изисквания към електрическата якост на изолацията и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електромери индукционни

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-79 още

Електромери индукционни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Устройства за защита от комутационни пренапрежения на подземните електрически мрежи във въглищните рудници

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Заземяване на електрическите съоръжение в подземните рудници. Технически изисквания и методи за контрол

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Изолатори. Избор в условия на замърсяване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Тръби и пръти електроизолационни за съоръжения за работа в системи с напрежение над 1 kV

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още