Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Плочи анкърни за фундаменти с един отвор за болтове с правоъгълна глава. Размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Плочи анкърни за фундаменти с два отвора за болтове с правоъгълна глава. Размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Стълби и стълбища. Терминология

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Подове и подови настилки в сградостроителството. Терминология

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Стълби и стълбища за жилищни и обществени сгради. Основни изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Сгради безскелетни панелни. Основни технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Сгради безскелетни панелни. Основни технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Моделно проектиране. Терминология

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни компоненти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни компоненти. Национално приложение (NА)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 2: Технически изисквания за стоманени конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 3: Технически изисквания за конструкции от алуминиеви сплави

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 4: Технически изисквания за студеноформувани стоманени елементи и конструкции, прилагани за покриви, тавани, подове и стени

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 5: Технически изисквания за студено формувани алуминиеви елементи и конструкции, прилагани за покриви, тавани, подове и стени

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-56 още

Стоманени резервоари, произведени в заводски условия. Част 1: Хоризонтални цилиндрични резервоари с единични и двойни стени за подземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водата, различни от предназначените за нагряване и охлаждане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Стоманени резервоари, произведени в заводски условия. Част 2: Хоризонтални цилиндрични резервоари с единични и двойни стени за надземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водaтa

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Стоманени резервоари, произведени в заводски условия. Част 3: Хоризонтални цилиндрични резервоари с единични и двойни стени за подземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водата, предназначени за нагряване и охлаждане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Механични изпитвания на системи за предварително напрягане без сцепление с бетона

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още