Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 9: Определяне на срока за обработваемост и времето за корекция на пресен строителен разтвор

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 9: Определяне на срока за обработваемост и времето за корекция на пресен строителен разтвор

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 1: Определяне устойчивостта на износване (micro-Deval)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 10: Определяне на височината на проникване на вода

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 11: Определяне на способност за уплътняване и на ограничена якост на натиск на леки скални материали

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 2: Методи за определяне на устойчивост на раздробяване (дробимост)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 3: Определяне на плътност в свободно насипно състояние и на празнини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 3: Определяне на плътност в свободно насипно състояние и на празнини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 4: Определяне на празнините във фин пълнител, уплътнен в сухо състояние

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 4: Определяне на празнините във фин пълнител, уплътнен в сухо състояние

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 5: Определяне съдържанието на вода чрез изсушаване в сушилен шкаф с вентилатор

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 5: Определяне съдържанието на вода чрез изсушаване в сушилен шкаф с вентилатор

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 6: Определяне на плътност на зърната и на абсорбция на вода

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 7: Определяне плътността на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 7: Определяне плътността на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 8: Определяне на коефициента на полируемост на скален материал

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 9: Определяне на устойчивостта на износване чрез изтриване от гуми с шипове - Nordic изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Готови бетонни продукти. Плочи с кухини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още