Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване на статичната якост на лостовете за задвижване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване на закрепването на контактите в изолатора

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване на електрическо претоварване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване якостта на закрепване на изолатора в корпуса в осово направление

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване здравината на закрепване на изолатор в корпуса срещу завъртане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за измерване усилието на изваждане и поставяне на контактите в изолатора

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване на ключовото приспособление

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Методи за изпитване. Проверка запазване формата на контактите при присъединяване на проводника с пристягане (изпитване 16g)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване якостта на устройството за закрепване на кабела при усукване на кабела

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване на якостта на устройството за закрепване на кабела при огъване на кабела

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване якостта на устройството за закрепване на кабела при въртене на кабела

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване якостта на устройството за закрепване на кабела при опъване на кабела

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Методи за изпитване. Изпитване устойчивостта на пожар (изпитване 20b)

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Методи за изпитване. Измерване на радиочестотното паралелно затихващо съпротивление (изпитване 22)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Приемници телевизионни за цветно изображение

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Приемници телевизионни за цветно изображение. Методи за изпитване

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Радиоприемници битови

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Станции радиолокационни за наблюдение, за управление на въздушното движение. Типове, основни параметри и технически изисквания

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още