Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Приложение на статистическите и свързаните с тях методи за нови технологии и процеси за разработване на продукти. Проектиране със стабилно допустимо отклонение (RTD) (ISO 16337:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Приложение на статистически и свързани методи за нови технологии и процеси за разработване на продукти. Част 1: Общи принципи и перспективи за внедряване на функцията за качество (QFD) (ISO 16355-1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Приложение на статистически и свързани методи за нови технологии и процеси за разработване на продукти. Част 2: Неколичествени подходи за получаване на мнение на клиента и мнение на заинтересована страна (ISO 16355-2:2017)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Приложение на статистически и свързаните с тях методи за нови технологии и процеси за разработване на продукти. Част 3: Количествени подходи за получаване на мнение на клиенти (voice of customer) и мнение от заинтересовани страни (voice of stakholders) (ISO 16355-3:2019)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-12 още

Приложение на статистически и свързани методи за нови технологии и процеси за разработване на продукти. Част 4: Анализи на неколичествено и количествено мнение на клиента и мнение на заинтересована страна (ISO 16355-4:2017)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Приложение на статистически и свързани методи за нови технологии и процеси за разработване на продукти. Част 5: Стратегия за решение (ISO 16355-5:2017)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Приложениe на статистически и свързани методи за нови технологии и процеси за разработване на продукти . Част 7: Насоки за разработване на дигитализирани продукти и услуги. Общи принципи и преспективи на QFD метод (ISO 16355-7:2023)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Статистически методи. "Шест сигма". Основни критерии за бенчмаркинг при "Шест сигма" в организациите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Количествени методи за подобряване на процес. "Шест Сигма". Компетентности за ключов персонал и организациите им относно изпълнението на "Шест Сигма" и "Лийн"

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Ръководство за използването на оценки за повторяемост, възпроизводимост и истинност при оценяване на неопределеността на измерване (ISO 21748:2017)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Статистически методи в управлението на процес. Възможности и изпълнение. Част 1: Общи принципи и понятия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Статистически методи в управлението на процес. Възможности и изпълнение. Част 2: Възможности на процеса и изпълнението му при динамични модели на процеса

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-12 още

Статистически методи в управлението на процес. Възможности и изпълнение. Част 3: Изследвания на машинното изпълнение по измерените данни за отделните части (ISO 22514-3:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Статистически методи в управлението на процес. Възможности и изпълнение. Част 4: Оценки за възможностите на процеса и измерване на изпълнението (ISO 22514-4:2016)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Статистически методи в управлението на процес. Възможности и изпълнение. Част 5: Оценки за възможностите на процеса и представяне на характеристиките по качествени признаци (ISO 22514-5:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Статистически методи в управлението на процес. Възможности и изпълнение. Част 7: Способност на процесите на измерване (ISO 22514-7:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Статистически методи в управлението на процес. Възможности и изпълнение. Част 8: Машинно изпълнение на производствен процес с много състояния (ISO 22514-8:2014)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Процедури за произволно вземане на проби и рандомизация (ISO 24153:2009)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още