Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 1: Общи изисквания, изпитвания и условия на изпитване. Уреди за измерване (индекси за клас А, В и С)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 1: Общи изисквания, изпитвания и условия на изпитване. Уреди за измерване (индекси за клас А, В и С)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 2: Специфични изисквания. Електромеханични електромери за активна енергия (индекси за клас A и B)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 2: Специфични изисквания. Електромеханични електромери за активна енергия (индекси за клас A и B)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 3: Специфични изисквания. Статични електромери за активна енергия (индекси за клас A, B и C)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 3: Специфични изисквания. Статични електромери за активна енергия (индекси за клас A, B и C)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Уреди за измерване на електрическа енергия. Част 3: Специфични изисквания. Статични електромери за активна енергия при променливо напрежение (индекси за клас A, B и C)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Общи изисквания за електронни системи в сгради и жилища (HBES) и автоматизирани и управляващи системи за сгради (BACS). Част 12-2: Интелигентна мрежа. Спецификация на приложението. Интерфейс и рамка за клиент. Интерфейс между сграден/жилищен CEM (Customer Energy Manager) и администратор на ресурси (Resource manager(s). Модел на данни и съобщения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на център за данни. Част 2-1: Конструкция на сгради

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 2-1: Конструкция на сгради

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на център за данни. Част 2-2: Захранване и разпределяне на енергия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Защита срещу поражения от електрически ток. Общи насоки за уредби и оборудване (IEC 61140:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Общи изисквания, изпитвания и условия за изпитване. Част 21: Съоръжения за управление на тарифите и товара (IEC 62052-21:2004/A1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Общи изисквания, изпитвания и условия за изпитване. Част 21: Съоръжения за управление на тарифите и товара (IEC 62052-21:2004/AMD1:2016/COR1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Общи изисквания, изпитвания и условия за изпитване. Част 21: Съоръжения за управление на тарифите и товара (IEC 62052-21:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Общи изисквания, изпитвания и условия на изпитване. Част 31: Изисквания за безопасност и изпитвания (IEC 62052-31:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Специфични изисквания. Част 24: Статични електромери за реактивна енергия при основна честота (класове 0,5 S, 1 S и 1) (IEC 62053-24:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Специфични изисквания. Част 24: Статични електромери за реактивна енергия при основна честота (класове 0,5 S, 1 S и 1) (IEC 62053-24:2014/A1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още