Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Вентилация на сгради. Вентилационни устройства. Изпитване на характеристиките на външни въздушни решетки, чрез симулиране на дъжд

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Агрегати за обработка на въздух. Класификация и характеристики на агрегати, съставни части и секции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставните части/продуктите за вентилация на жилища. Част 1: Външно и вътрешно монтирани въздухопреносни устройства

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Изпитвания на характеристиките на съставни части/продукти за вентилацията на жилищни сгради. Част 10: Отвор за контролирано изсмукване на влажен въздух

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиката на съставните части/продуктите за жилищни сгради. Част 11: Вентилационни агрегати за подаване

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставните елементи/продуктите за вентилацията на жилища. Част 2: Вентилационни устройства за отвеждане и подаване на въздуха

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставните елементи/продуктите за вентилацията на жилища. Част 3: Смукатели за кухни за битово използване без вентилатор

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставните части/продуктите за вентилация на жилищни сгради. Част 4: Аеродинамични, електрически и акустични характеристики на еднопосочни вентилационни агрегати

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставните части/продуктите за вентилация на жилища. Част 5: Смукатели, смукатели с помощни устройства и устройства за отвеждане през покрива

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставните елементи/продуктите за вентилацията на жилища. Част 6: Агрегати за смукателна вентилационна система, използвани в еднофамилни жилища

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставните части/продуктите за вентилация на жилищни сгради. Част 7: Изпитване на характеристиките на агрегати за механична подаваща и смукателна вентилация с въздухопроводи (включително регенерация на топлина)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставните части/продуктите за вентилация на жилищни сгради. Част 8: Изпитване на характеристиките на агрегати за механична подаваща и смукателна вентилация без въздухопроводи (включително регенерация на топлина)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Изпитвания на характеристиките на съставни части/продукти за вентилацията на жилищни сгради. Част 9: Устройство за контролирано пренасяне на влажен въздух, монтирано отвън

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Съставни елементи/продукти за вентилация на жилищни сгради. Изисквани и незадължителни експлоатационни характеристики

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Тръбопроводна мрежа. Размери и механични изисквания за гъвкави тръбопроводи

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Вентилационни устройства монтирани на пода. Изпитвания за структурна класификация

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Не метални въздухопроводи. Въздухопроводна мрежа изработена от изолационни плоскости за въздухопроводи

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-41 още

Окачени лъчисти газови нагреватели. Изисквания за вентилация на недомакински помещения

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-8 още