Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 9: Методи за изчисляване на енергийните потребности за охлаждащи системи (модули М4-1, М4-4, М4-9). Общи положения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Опазване на културното наследство. Насоки за подобряване на енергийните характеристики на исторически сгради

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-94 още

Енергийни характеристики на сгради. Определяне и отчитане на коефициенти на първичната енергия (КПЕ) и коефициент на емисии на CO2. Общи принципи, модул M 1-7.

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Зидария и продукти за зидария. Методи за определяне на топлинни характеристики

60.60 Публикуван стандарт

ТК-4 още

Топлинни характеристики на сгради. Определяне съпротивлението на топлопреминаване по метода на горещата кутия с използване на уред за топлинен поток. Зидария

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-61 още

Топлотехнически характеристики на строителни продукти и елементи. Специфични критерии за оценяването на лаборатории, измерващи свойствата на топлопренасяне. Част 1: Общи критерии

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-61 още

Топлотехнически характеристики на строителни продукти и елементи. Специфични критерии за оценяването на лаборатории, измерващи свойствата на топлопренасяне. Част 2: Измерване по метода на защитената гореща плоча

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-61 още

Топлотехнически характеристики на строителни продукти и елементи. Специфични критерии за оценяването на лаборатории, измерващи свойствата на топлопренасяне. Част 3: Измерване с уред за горещ поток

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на строителни продукти и елементи. Специфични критерии за оценяването на лаборатории, измерващи свойствата на топлинно предаване. Част 4: Измервания по методите с гореща кутия

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на строителни продукти и елементи. Специфични критерии за оценяването на лаборатории, измерващи свойствата на топлинно предаване. Част 5: Измервания по методите за изпитване на тръби

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на прозорци, врати и капаци. Изчисляване на коефициента на топлопреминаване. Част 1: Общи положения (ISO 10077-1:2017, коригирана версия 2020-02)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на прозорци, врати и капаци. Изчисляване на коефициента на топлопреминаване. Част 2: Числен метод за рамки (ISO 10077-2:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлинни мостове в конструкции на сгради. Топлинни потоци и температури на повърхността. Подробни изчисления (ISO 10211:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Строителни материали и продукти. Хигротермални свойства. Таблични стойности и процедури за определяне на декларирани и проектни топлинни стойности (ISO 10456:2007)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлоизолация на сградни съоръжения и промишлени инсталации. Правила за изчисляване (ISO 12241:2022, коригирана версия от 2022-11)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на прозорци и врати. Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода с гореща кутия. Част 1: Комплектовани прозорци и врати (ISO 12567-1:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на прозорци и врати. Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода с гореща кутия. Част 2: Покривни прозорци и други релефни прозорци (ISO 12567-2:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на сгради и материали. Определяне на степента на специфичния въздухообмен в сгради. Метод с индикатор за разреждане на газове (ISO 12569:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още