Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на счупване по Fraass

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи материали. Подготовка на проби за изпитване

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на кинематичния вискозитет

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на динамичния вискозитет чрез вакуумна капиляра

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Терминология

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на съдържанието на парафин. Част 1: Метод чрез дестилация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на устойчивостта на втвърдяване под влиянието на топлина и въздух. Част 1: Метод RTFOT

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на устойчивостта на втвърдяване под влиянието на топлина и въздух. Част 2: Метод TFOT

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на устойчивостта на втвърдяване под влиянието на топлина и въздух. Част 3: Метод RFT

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами. Определяне устойчивост на удар

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации. Определяне на съпротивлението при статично натоварване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на времето за изтичане чрез отточен вискозиметър. Част 1: Битумни емулсии

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на времето за изтичане чрез отточен вискозиметър. Част 2: Разредени и пластифицирани битумни свързващи вещества

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на склонността на утаяване на битумни емулсии

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на стабилността на битумни емулсии при смесване с цимент

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне силата на проникване на битумни емулсии

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне стойността на pH на битумни емулсии

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации. Метод за изкуствено стареене чрез продължително престояване при повишени температури

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още