Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Плочи стоманобетонни за облицовки на открити канали и изравнителни басейни в напоителни системи

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-5 още

Пилоти стоманобетонни

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-5 още

Летяща пепел, получена от смесено изгаряне. Доклад за ситуацията в Европа

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Измерване дълбочината на карбонизация на втвърден бетон

60.60 Публикуван стандарт

ТК-4 още

Вода за направа на бетон. Изисквания за вземане на проби, изпитване и оценяване на годността на вода, включително на рециклирана вода от производството на бетон като вода за направа на бетон

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 11: Определяне на якост на опън при огъване и якост на натиск на втвърден разтвор

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Готови бетонни продукти. Плочи с кухини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Готови бетонни продукти. Общи правила за контрол на производството на цимент армиран със стъкловлакна

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран със стъкловлакна. Част 1: Измерване на консистенцията по метода на слягане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран със стъкловлакна. Част 2: Измерване на съдържанието на стъкловлакна в армирания цимент, метод на измиване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран със стъкловлакна. Част 3: Измерване на съдържанието на стъкловлакна в армиран шприц цимент

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран със стъкловлакна. Част 4: Измерване на якост на огъване. Метод на просто огъване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран със стъкловлакна. Част 5: Измерване на якост на огъване. Метод на комплексно огъване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран със стъкловлакна. Част 6: Определяне поглъщането на вода при потапяне и на плътността в сухо състояние

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент, армиран със стъкловлакна. Част 7: Измерване на екстремните изменения на размерите, свързани със съдържанието на влага

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Лепила за керамични плочки. Част 2: Методи за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-7 още

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на отвореното време

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на якост на натиск на разтвор за възстановяване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още