Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Хигротермални характеристики на строителни материали и продукти. Определяне на влажностното съдържание при сушене при повишена температура (ISO 12570:2000)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Хигротермални характеристики на строителни материали и продукти. Определяне на хигроскопични сорбционни свойства (ISO 12571:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Хигротермални характеристики на строителни материали и продукти. Определяне на свойства при пренасяне на водни пари (ISO 12572:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Хигротермални характеристики на строителни материали и продукти. Определяне на коефициента на водна абсорбция при частично потопяване. Изменение 1 (ISO 15148:2002/Amd 1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Хигротермални характеристики на строителни материали и продукти. Определяне на коефициента на водна абсорбция при частично потопяване (ISO 15148:2002)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Изпитвания за реакция на огън на продукти. Определяне на горната топлина на изгаряне (калоричност) (ISO 1716:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Бариери пред търговията

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на регулирани опасни вещества от строителните продукти на основата на процедури WT и WFT/FT

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-35 още

Топлоизолационни продукти. Заводски произведени продукти от експандиран полистирен (EPS). Доброволна сертификация на изходния материал

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Съдържание на регулирани опасни вещества. Избор на аналитични методи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Обща представа за хоризонтални процедури за изпитване в подкрепа на изискванията на Директивата за строителните продукти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Допълнение към вземането на проби

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-35 още

Течни нефтопродукти. Смесване с кислородсъдържащи съединения в съответствие с изискванията на актуалния EN 228

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Използване на хармонизирани хоризонтални методи за оценяване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Ръководство за статистическо оценяване на декларираните стойности. Част 1: Принципи и правила за прилагане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Ръководство за статистическо оценяване на декларираните стойности. Част 2: Технически и статистически данни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Указания за използването на изпитвания за екотоксичност, прилагани за строителни продукти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Оценяване на радиационната доза от строителните продукти и класификация на излъчваното гама-лъчение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-35 още