Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за машини и съоръжения за обработка на ленти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за машини за горещо плоско валцуване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за машини за студено плоско валцуване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Леярство. Технически условия на доставка. Част 1: Общи положения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност за валцовъчни машини за профилни продукти, валцовъчни машини за релси и профилни греди и валцовъчни машини за тел

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-12 още

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност на стоманени конвертори и свързаното с тях оборудване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-12 още

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за довършителните линии за метална лента

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Леярски машини. Изисквания за безопасност на машини за формоване на матрици и леярски сърца и свързаното с тях оборудване (ISO 23062:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-7 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 306 още

60.00 Подготовка за публикуване

ISO/TC 306 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 306 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 306 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 306 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 306 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 306 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 244 още

50.00 Проект, регистриран за официално гласуване

ISO/TC 306 още