Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Пластини твърдосплавни металокерамични за дърворежещи инструменти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Прах никелов. Марки и технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Прах железен

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Прах алуминиев разпрашен

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Прах алуминиев за пиротехниката и химическата промишленост

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Материали спечени. Метод за изпитване на опън

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Изделия металокерамични. Проверка на повърхността и размерите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Прахове метални. Метод за определяне съдържанието на вода чрез електрометрично титриране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Прахове метални. Железни прахови смеси. Марки и технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Спечени метални материали и твърди сплави. Определяне модула на Young (ISO 3312:1987)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Твърди сплави. Определяне на кобалт. Потенциометричен метод (ISO 3909:1976)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Метални прахове. Определяне на насипна плътност. Част 2: Метод с волуметър на Scott (ISO 3923-1:1981)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Прахове метални. Определяне на якостта на сурово чрез огъване на правоъгълни образци (ISO 3995:1985)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Порести спечени материали. Определяне размера на порите (ISO 4003:1977)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Прахове метални. Определяне съдържанието на кислород чрез редукционни методи. Част 1: Общи положения (ISO 4491-1:1989)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Твърди сплави. Определяне на титан. Фотометричен пероксиден метод (ISO 4501:1978)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Твърди сплави. Определяне съдържанието на метални елементи чрез рентгенофлуорисцентен анализ. Метод чрез стопяване (ISO 4501:1978)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Твърди сплави. Определяне съдържанието на метални елементи чрез рентгенофлуорисцентен анализ. Метод чрез разтваряне (ISO 4883:1978)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още