Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Манган метален и азотиран. Потенциометричен метод за определяне съдържанието на манган

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Манган метален и азотиран. Титриметричен метод за определяне съдържанието на азот

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-17 още

Манган метален и азотиран. Фотометричен и гравиметричен метод за определяне съдържанието на силиций

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-17 още

Манган метален и азотиран. Фотометричен и титриметричен метод за определяне съдържанието на желязо

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-17 още

Манган метален и азотиран. Фотометрични методи за определяне съдържанието на фосфор

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-17 още

Феросилиций. Атомно-абсорбционен и комплексометричен метод за определяне съдържанието на калций

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-17 още

Феробор. Фотометрични методи за определяне съдържанието на фосфор

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-17 още

Феросилиций. Атомно-абсорбционен и фотометричен метод за определяне съдържанието на титан

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-17 още

Феробор. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на мед

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-17 още

Фероволфрам. Комплексометричен метод за определяне съдържанието на алуминий

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-17 още

Фероволфрам. Фотометричен метод за определяне съдържанието на молибден

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-17 още

Феросплави. Ситов метод за определяне на гранулометричния състав

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Феротитан. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на калий

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Феротитан. Фотометричен, титриметричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на хром

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Феротитан. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на молибден

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Феротитан. Фотометричен, титриметричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на метан

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Феротитан. Титриметричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на ванадий

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Феротитан. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на цирконий

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още