Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Защита от корозия. Средства за временна защита. Метод за изпитване на защитната способност при въздействие на потта на ръцете

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита от корозия. Покрития фосфатни върху цинк

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Метали, сплави и метални покрития. Металографски метод за определяне на корозионното разрушаване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита от корозия. Покрития хромови електролитни за технически цели

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Покрития антикорозионни метални, електролитни, горещи и метализационни на стоманени строителни конструкции и изделия. Методи за изпитване. Определяне на непрекъснатостта

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Метали и сплави. Изпитване склонността към корозия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Антикорозионна защита на строителните конструкции и съоръжения, изложени на действието на агресивни среди. Основни понятия. Класификация на агресивните среди

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-5 още

Оценяване устойчивостта на стоманени продукти на водородна крехкост

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 9 още

Общи принципи за катодна защита в морска вода

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Катодна защита на неподвижни стоманени нефтени платформи

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-42 още

Галванични аноди за катодна защита в морска вода и солена тиня

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Вътрешна катодна защита на метални конструкции

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Вътрешна катодна защита на метални конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Защита на метални материали срещу корозия. Вероятност за корозия в почвата. Част 1: Общи положения

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-42 още

Защита на метални материали срещу корозия. Вероятност за корозия в почвата. Част 2: Нисколегирани и нелегирани желязо съдържащи материали

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-42 още

Защита на метални материали срещу корозия. Ръководство за оценка на вероятността от корозия във водоразпределителни и водосъбирателни системи. Част 1: Общи положения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита на метални материали срещу корозия. Ръководство за оценка на вероятността от корозия във водоразпределителни и водосъбирателни системи. Част 2: Фактори за въздействие върху мед и медни сплави

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита на метални материали срещу корозия. Ръководство за оценка на вероятността от корозия във водоразпределителни и водосъбирателни системи. Част 3: Фактори за въздействие върху галванизирани на горещо материали от желязо

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още