Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Нефтопродукти. Определяне разпределението на обхвата на кипене чрез метод на газова хроматография. Част 4: Леки фракции от суров нефт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Идентификация на нефтен разлив. Нефт и сродни нефтопродукти. Част 1: Взeмане на проби

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Идентификация на нефтен разлив. Нефт и сродни нефтопродукти. Част 2: Аналитичен метод и тълкуване на резултати, базирани на GC-FID и GC-MS анализи с ниска разделителна способност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти и сродни материали. Определяне на въглеводородните групи. Метод чрез адсорбция с флуоресцентен индикатор

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне на коксов остатък. Микрометод (ISO 10370:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Суров нефт и нефтопродукти. Определяне на плътност. Метод чрез осцилиране с U тръба (ISO 12185:1996)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне стабилността на окисление на среднодестилатни горива (ISO 12205:1995)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне на вода. Метод на кулонометрично титриране на Karl Fischer (ISO 12937:2000)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Определяне на пламна температура. Метод на Abel в затворен тигел (ISO 13736:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Определяне на пламна температура. Метод на Abel в затворен тигел. Изменение 1: Актуализиране на отклонението (ISO 13736:2021/Amd 1:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра. Дисперсивна рентгенофлуоресцентна спектрометрия по дължина на вълната (ISO 14596:2007)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне съдържанието на ванадий и никел. Дисперсионна рентгенофлуоресцентна спектрометрия по дължина на вълната (ISO 14597:1997)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на продължителността на горене на огнеустойчиви течности върху фитил (ISO 14935:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтени и сродни продукти. Определяне на характеристиките на запалване при впръскване на огнеустойчиви флуиди. Част 1: Постоянно впръсване в пламък. Метод на кухата конусна дюза (ISO 15029-1:1999)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Определяне на възпламеняване/невъзпламеняване. Метод на равновесие в затворен тигел (ISO 1516:2002)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Определяне на пламната температура. Метод на равновесие в затворен тигел (ISO 1523:2002)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра. Окислителен микроколориметричен метод (ISO 16591:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти и сродни продукти. Подготовка на порция за изпитване от висококипящи течности за определяне съдържанието на вода. Метод чрез очистване с азот (ISO 20764:2003)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още