Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изделия плетени. Основни размери и места за измерването им

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Изделия чорапни. Окачествяване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Изделия плетени вълнени и вълнен тип. Окачествяване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Изделия плетени вълнени и вълнен тип. Маркировка и опаковка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Изделия чорапни. Физико-механични изпитвания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Материали и изделия вълнени и вълнен тип. Съхранение и транспорт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Изделия плетени копринени, памучни и смесени. Маркировка, опаковка, съхранение и транспорт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Изделия плетени за жени и мъже. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Изделия плетени. Общи изисквания при ушиването им

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Облекло. Технически и потребителски изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Изделия плетени памучни, копринени и смесени. Окачествяване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Облекло шевно и плетено. Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Облекло шевно. Дефекти. Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Изделия шевни. Окачествяване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Изделия шевни. Маркировка, опаковка, съхранение и транспорт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Платове за облекло. Подробна процедура за определяне поведението при горене

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Означаване на размера на облекла. Част 3: Мерки на тялото и интервали

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Готови артикули напълнени с перушина и пух. Изисквания за облекло. Леко облекло

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още