Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Материали текстилни. Означаване на състава им и допустимите съотношения на компонентите на преждите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Полуфабрикати и прежди в предачеството. Терминология

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Конци шевни. Определяне уравновесеността на сука

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Конци. Метод за определяне на свиваемостта им при врене във вода

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Прежди. Класификация и номенклатура на свойствата и характеристиките за окачествяване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил нетъкан прошиво-плетен. Терминология

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Конци шевни. Определяне устойчивостта на претриване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Канап от сизал

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Канап от полипропилен

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстил. Параарамидни мултифиламентни нишки. Методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстил. Индустриални шевни конци, произведени изцяло или частично от синтетични влакна

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстил. Вземане на проби за изпитване от влакна, прежди и платове

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстил. Монофиламенти. Определяне свойствата при опъване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстил. Мултифиламентни прежди. Методи за изпитване на текстурирани или нетекстурирани филаментни прежди

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Носими електронни устройства и технологии. Част 201-1: Електронен текстил. Методи за измерване на основни свойства на електропроводими нишки (IEC 63203-201-1:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Текстил. Определяне съпротивлението на разместване на нишките в шева на тъкани платове. Част 1: Метод с фиксирано отваряне на шева (ISO 13936-1:2004)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстил. Определяне съпротивлението на разместване на нишките в шева на тъкани платове. Част 2: Метод с фиксиран товар (ISO 13936-2:2004)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстил. Нишка от нишкови тела. Определяне на линейната плътност (маса на единица дължина) по метод с гранче (ISO 2060:1994)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още