Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Осигуряване на продукт за космическа техника. Черно анодно оксидиране на метали с неорганични оцветители

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Изпитване на нагряване за оценяване на материали, процеси, механични части и възли за космическа техника

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Откриване на органично замърсени повърхнини чрез инфрачервена спектроскопия

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Изпитване поведението на материали за космическа техника при UV-лъчение и емисии на частици

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Измервания на термооптични свойства на материали за термичен контрол

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Правила за конструиране на печатни платки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Измерване на силата на отделяне на покрития и повърхностни обработки чрез самозалепващи ленти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукти за космическа техника. Корозия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукти за космическа техника. Част 70-15: Контрол без разрушаване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Адхезивно свързване за космически средства и носещи съоръжения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Изпитване за дълготрайност на покрития и окончателно обработване на повърхността

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Подготовка, свързване и монтаж на радиочестотни (RF) коаксиални кабели

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Определяне податливостта на плакирани със сребро проводници и кабели към "червена корозия"

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Изпитване на възпламенимост за избор на материали за космическа техника

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Управление на материали с ограничен срок за съхранение

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Кримпване на електрически съединения с висока надеждност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Възстановяване и модификация на печатни платки за космически цели

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Определяне на продукти на дегазация от материалите и монтираните елементи, използвани в кабината на екипажа на космически кораб

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още